trafikregler

Om du planerar en bilsemester i Finland är det viktigt att känna till de lokala trafikreglerna. Finland har vissa unika trafikregler och förhållanden som kan skilja sig från det svenska systemet. Denna guide riktar sig till svenska förare och syftar till att ge en omfattande översikt av de viktigaste trafikreglerna i Finland. 

Allmänna regler

I Finland kör man på höger sida av vägen, precis som i Sverige. Det är viktigt att alltid följa hastighetsbegränsningarna, som kan variera beroende på vägtyp och förhållanden. Generellt sett är hastighetsbegränsningen 50 km/h i tätbebyggt område, 80-100 km/h på landsväg och upp till 120 km/h på motorväg.

Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda bilbälte, oavsett om de sitter fram eller bak. För barn under 135 cm är det också obligatoriskt att sitta i en godkänd bilbarnstol. Det är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree under körning.

Överträdelser av dessa grundläggande regler kan resultera i böter eller i värsta fall indragning av körkortet.

Alkohol och droger

Alkoholgränsen för att köra i Finland är 0,5 promille, vilket är högre än i Sverige där gränsen är 0,2 promille. Trots den högre gränsen är det viktigt att komma ihåg att alkohol alltid påverkar din förmåga att köra och det är bäst att undvika alkohol helt när du ska köra.

Det är strängt förbjudet att köra under påverkan av droger i Finland. Polisen har rätt att utföra slumpmässiga drogtester på förare, och om du testas positivt kan det leda till allvarliga rättsliga påföljder, inklusive fängelsestraff.

Det är också olagligt att köra under påverkan av vissa receptbelagda läkemedel som kan påverka din förmåga att köra. Det är därför viktigt att alltid läsa instruktionerna för dina läkemedel noggrant. 

Vid längre bilsemester…

Kom ihåg att trafikreglerna skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. Planeras en resa exempelvis via Finland, Estland och Lettland bör reglerna kontrolleras för vardera land. En överblick på ländernas trafikregler finns här.  

FAQ om trafikregler i Finland 

Är vinterdäck obligatoriska?

Ja, vinterdäck är obligatoriska under vissa perioder.

 

Vad är alkoholgränsen för att köra i Finland?

Alkoholgränsen är 0,5 promille i Finland.

 

Hur fungerar parkering i större städer som Helsingfors?

Parkering är zonindelad och det är viktigt att alltid kontrollera lokala skyltar.