Hem

Utrikesnyheter från de stora mediesajterna
Alla stora mediesajter har en god nyhetstäckning när det gäller utrikesnyheter. Exakt hur rapporteringen går till, vilka typer av nyheter som det fokuseras mest på samt vilket djup i rapportering/analys man som läsare kan förvänta sig, skiljer sig dock givetvis mellan olika mediesajter. En mediesajt som i stort fungerar som en tabloid i digitalt format har till exempel mer fokus på nöje än på ekonomi och fokuserar mer på lättillgängliga artiklar med övergripande information än djuplodande analyser.
Bland de mediesajter som kan sägas vara av tabloidformat är Aftonbladet och Expressen de två största. Dessa sajter presenterar i huvudsak bara de absolut största utrikesnyheterna och det framför allt från kända oroshärdar runt om i världen. Nyhetsflödet vad gäller ekonomi och politik är ganska begränsat.
Raka motsatsen gäller för mediesajter som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa sajter har ett betydligt större fokus på utrikesnyheter inom ekonomi och politik. DN och SvD rapporterar inte bara från de mest bevakade oroshärdarna utan har normalt utrikesnyheter från hela världen.
Mediesajter som är delar av TV-bolag, såsom TV4 och SVT, är mer att likna vid DN och SvD än vid Aftonbladet och Expressen. Rapporteringen kring händelser och trender i utlandet är bred och inte sällan presenteras fördjupningar inom olika aktuella områden.
TT levererar senaste nytt
Oavsett vilken typ av mediesajt man talar om är det alltid Tidningarnas Telegrambyrå (TT) som levererar senaste nytt. TT har örat mot marken 24 timmar om dygnet och så fort det sker något i omvärlden värt att rapportera om, både utrikes och inrikes, publicerar TT korta notiser. Alla mediesajter publicerar dessa notiser i sina flöden av nyheter för att ge sina besökare senaste nytt. De utrikesnyheter som har det största nyhetsvärdet tas upp i särskild ordning och analyseras i mer detalj för att ge läsarna ett mervärde.
Branschspecifika nyhetssidor
För varje bransch och ekonomi finns det mindre men mer specialiserade nyhessidor i kontrast mot de stora generella nyhetsmedierna som rapporterar både inrikes och utriks nyheter. Ett ypperligt exempel på en smalare nyhetssida inom städbranschen är Hemstädningen.se som tar upp aktuella nyheter inom ämnet och riktar sig mot både leverantörer och kunder inom branschen.