Utrikesbloggen.se
Kontantkort för utrikessamtal

Att ringa utomlands kan bli en dyr historia, särskilt om mottagaren befinner sig på ett stort geografiskt avstånd från Sverige. Det är framför allt avståndet som avgör prisnivån, men det finns också länder ganska nära Sverige som är mycket dyra att ringa till.

Om du både vill kunna använda din mobiltelefon så billigt som möjligt och dessutom ha kontroll på den totala kostnaden är ett kontantkort för utrikessamtal det bästa valet. Med ett kontantkort riskerar du inte att drabbas av skyhöga mobilräkningar och du kan många gånger komma billigare undan överlag jämfört med om du skulle använda ett abonnemang.

Så här fungerar bra kontantkort för utrikessamtal

Ett bra kontantkort för mobilkommunikation med utlandet ska självklart vara billigt att använda men det är också viktigt att det är enkelt att använda (aktivera, ladda på, kostnadskontroll, med mera).

Vad kan då betraktas som ”billigt”? Klart är att det alltid är dyrare att ringa utomlands än att ringa inom Sveriges gränser. Dock behöver utlandssamtal faktiskt inte vara så dyra. Att ringa till länder inom EU kostar inte alls skjortan. Minutpriset till de flesta länder i Europa ligger i genomsnitt på omkring 0,35 kr/min (fast telefon) och 2 kr/min (mobil). De flesta mobiloperatörer som erbjuder kontantkort för utrikessamtal har ungefär dessa priser. Dock finns det alltid undantag och om du vill ringa riktigt billigt gör du klokt i att göra jämförelser.

När det gäller sms kan det dock skilja sig lite mer mellan olika operatörer. En del erbjuder faktiskt helt gratis sms till utlandet. Om du inte bara vill ringa utan även skicka sms ska du noga kika efter kontantkort med gratis sms.

Vad gäller hur enkelt kontantkortet är att använda finns bara marginella skillnader mellan mobiloperatörer när det gäller hur du aktiverar kortet och hur du laddar på det med pengar. För kostnadskontroll, samtalslogg med mera är skillnaderna desto större.